Montáž

 Folie se dodávají v obvyklé šířce 1,52 m, proto je potřeba před započetím instalace pečlivě proměřit pokrývanou plochu, aby prořez byl co nejmenší. Materiál, na nějž bude folie lepena, musí být důkladně odmaštěn a zbaven veškerých nečistot, neboť nanesená folie všechny nečistoty a vady podkladu zvýrazní. Folie se nařeže na přibližnou velikost pokrývané plochy. Je možná suchá i mokrá montáž. Při mokré montáži se plocha, na kterou se bude folie lepit, nastříká speciálním separačním roztokem, který umožní dobrou manipulaci s folií a její správné osazení. Následně se z folie odstraňuje krycí vrstva chránící nalepovanou stranu. Současně je potřeba tuto část folie stále postřikovat separačním roztokem, což zabraňuje usazování nečistot ze vzduchu a snižuje náboj statické elektřiny, který vzniká při oddělování ochranné vrstvy. Poté se folie přiloží na navlhčené sklo, usadí se a ořízne podle požadavků. Po navlhčení zevní strany se stěrkami vytlačuje kapalina mezi podkladem a lepicí vrstvou folie. Některé typy folií jsou opatřeny speciálním lepidlem, k jehož aktivaci dochází právě tlakem stěrky. Po definitivním vyschnutí podkladu se folie ošetřuje běžným způsobem, po předchozím důkladném navlhčení. Je možné používat chemické prostředky, které jsou k mytí oken určeny, gumovou stěrku apod. Při čištění a mytí je potřeba se vyvarovat ostrých předmětů a čištění nasucho, což může vést k poškrábání folie a tím ke změně jejích vlastností.